Πρόεδρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΦΑΝΗΣ

Αντιπρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αν. Γραμματέας ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΤΟΥΛΗΣ

Ταμίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ