ΜΕΛΕΤΗ

Μελέτη , προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των μελών του.

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ

Υποβοήθηση των επαγγελματικών εργασιών των μελών του συλλόγου και η διασφάλιση των νομικών συμφερόντων.

ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ

Εξομάλυνση τυχόν διαφορών μεταξύ των μελών και η μέριμνα για την εφαρμογή ενός κώδικα δεοντολογίας.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Προβολή του κλάδου και η εκπροσώπηση δια μέσου του Δ.Σ. ενώπιων δημοσίων αρχών, συλλογικών οργάνων και φορέων.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

Λίγα για την σελίδα μας.

Η ιστοσελίδα μας θα σας ενημερώσει για την ταυτότητα του Συλλόγου, τα Μέλη και το Διοικητικό του Συμβούλιο, τα προϊόντα με τα οποία ασχολείται, αλλά και το Κώδικα Δεοντολογίας που τον διακατέχει.

Η αρχή μας…

Τον Νοέμβριο του 2004 μια μικρή ομάδα εταιρειών, προμηθευτριών αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στα νοσοκομεία , κάτω από την δυσβάστακτo βάρος των οφειλών των Δημόσιων νοσοκομείων, οι οποίες ανήρχοντο σε υπερβολικά υψηλό επίπεδο και παράλληλα κατόπιν της διακοπής των πληρωμών τους επί σειρά μηνών, έλαβαν την πρωτοβουλία να συντονίσουν τις εταιρείες του κλάδου μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού το σοβαρό πρόβλημα των οφειλών των νοσοκομείων.

Πράγματι, πολλές εταιρείες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός δυνατού κινήματος με σκοπό την άσκηση πίεσης προς τα νοσοκομεία και το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να διεκδικήσουμε την αποπληρωμή του χρέους του Δημοσίου άνω των 24 μηνών.


Αίτηση για εγγραφή ως μέλος!

Πληροφορίες για τα μέλη μας

Ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε. έχει σήμερα ως μέλη του σημαντικό αριθμό (άνω των 50) εταιρειών με βασική επαγγελματική δραστηριότητά τους την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και ιατρικού εξοπλισμού.

Πρόθεση όλων των μελών μας, είναι η συμβολή μας στην βελτίωση των συνθηκών και της λειτουργίας του συστήματος υγείας της Χώρας μας αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες μας και παρέχοντας υψηλού επιπέδου ποιότητας υλικών και εξοπλισμού.

Παράλληλα, η διασφάλιση ενός υγιούς ανταγωνισμού στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς, εγγυάται την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών, την μείωση του κόστους στον κλάδο της υγείας, την επιβίωση των μικρομεσαίων οικογενειακών επιχειρήσεων και παράλληλα την στήριξη της οικονομίας της Χώρας μας και την απασχόληση.